ใบเสนอราคากระชังรีสอร์ทบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.25 มิลิเมตร สูง 1.4 เมตร มีฝาไม่มีฝา - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคากระชังรีสอร์ทบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.25 มิลิเมตร สูง 1.4 เมตร มีฝาไม่มีฝา

สินค้า > กระชังรีสอร์ทกบ
รหัส
กระชัง
(CODE)
พลาสติกปูบ่อสีดำ (เมตร) ความหนา
พลาสติกปูบ่อสีดำ
(มิลลิเมตร)
ความสูงผ้าไนลอนสีฟ้า (เมตร)
ตา(pitch)
ผ้าไนลอนสีฟ้า

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนิน
การซื้อ
กว้างยาวสูงบ่อ
ลึก
R0101142511
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้วไม่มีฝาปิด290.-
R01151425
11.5
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
340.-
R01021425
12
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
410.-
R01251425
12.5
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
440.-
R01031425
13
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
490.-
R01351425
13.5
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
540.-
R01041425
14
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
600.-
R02021425
22
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
610.-
R02251425
22.5
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
680.-
R02031425
23
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
780.-
R02351425
23.5
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
860.-
R02041425
24
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
940.-
R02451425
24.5
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,020.-
R02051425
2
5
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,350.-
R02551425
2
5.5
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,430.-
R02061425
2
6
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,510.-
R02651425
2
6.5
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,590.-
R02071425
2
7
1.35
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,670.-
R02751425
2
7.5
1.35
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,750.-
R02081425
2
8
1.35
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,830.-
R02851425
2
8.5
1.35
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,910.-
R02091425
2
9
1.35
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,990.-
R02951425
2
9.5
1.35
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,080.-
R02101425
2
10
1.35
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,160.-
Back to content