กระชังหน้าแรก - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content
 • ผลิตเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากสวยงาม เมื่อดึงให้ตึง
 • ใช้วัสดุคุณภาพสูงดีที่สุดในท้องตลาด เพื่ออายุการใช้งานยาวนาน
 • เย็บด้วยจักรอุตสหกรรม มีตะเข็บเย็บเป็นแนวสวยงามเป็นระเบียบ
 • ฝีมือการตัดเย็บประณีต ประสบการณ์สูง
 • ใช้เชือกไนลอนขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางถึง 2 มิลลิเมตร เป็นด้ายในการตัดเย็บ
อ่านต่อ.......
 • ผลิตเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากสวยงาม เมื่อดึงให้ตึง
 • ใช้วัสดุคุณภาพสูงดีที่สุดในท้องตลาด เพื่ออายุการใช้งานยาวนาน
 • เย็บด้วยจักรอุตสหกรรม มีตะเข็บเย็บเป็นแนวสวยงามเป็นระเบียบ
 • ฝีมือการตัดเย็บประณีต ประปประสบการณ์สูง
 • มีที่ร้อยเชือก ทำให้กระชังตึงและเป็นมุมฉากเมื่อการติดตั้งเสร็จ
อ่านต่อ..... • ผลิตเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากสวยงาม เมื่อดึงให้ตึง
 • ใช้วัสดุคุณภาพสูงดีที่สุดในท้องตลาด เพื่ออายุการใช้งานยาวนาน
 • เย็บด้วยจักรอุตสหกรรม มีตะเข็บเย็บเป็นแนวสวยงามเป็นระเบียบ
อ่านต่อ........
 • ผ้าพลาสติกพปูบ่อสีดำอย่างดี
 • ผ้าเแยงเขียวเกรดเอ
 • เย็บด้วยจักรอุตสาหกรรม ใช้ด้ายคุณภาพสูง
 • มีรูร้อยเชือก สะดวกในการติดตั้ง
 • มีรูร้อยเชือกบริเวณด้านนอก บ่อพลาติก ทำให้ดูเข้ารูปสวยงาม
อ่านต่อ.....

กระชังกบรีสอร์ท
 • ส่วนที่เป็นหลุมใส่น้ำและ ลึกเข้าไปในพื้นดิน ลึก 0.15 เมตร  ช่วยรับแรงดันด้านข้างของน้ำได้ โดยใช้ระบบบ่อและคันดิน
 • ล้อมกำแพงด้วยผ้าไนลอนสีฟ้าเกรดเอสูง
 • ใช้พลาสติกปูบ่อเกรดเอหนา 0.25-0.3 มิลลิเมตร
 • มีพื้นจัดสวนนอกเหนือจากพื้นที่ที่เป็นน้ำให้กบ  มี 2 ด้าน กว้างมากพอสามารถจัดสวนด้วย หญ้านวลน้อย หญ้ามาเลเซีย น้ำตก ต้นไม้ พืชที่อยู่ในถุงเพาะชำ พืชน้ำต่าง ตามใจผู้เลี้ยง และยังทำให้ผู้เลี้ยงมีความสบายใจจากการได้เห็นสวนสวยงามที่ได้จัด และยังสามารถสวนน้ำให้หลุมได้ด้วย โดยการเอา ต้นบัว ผักตบชวา จอกแหน ผักบุ้ง ผักกระเฉด หรือ พื้นน้ำต่างๆ มาช่วยทำให้บรรยากาศสวนน่าอยู่มากขึ้น
Back to content