ใบเสนอราคากระชังรีสอร์ทบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.30 มิลิเมตร สูง 1.4 เมตร ไม่มีฝา - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคากระชังรีสอร์ทบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.30 มิลิเมตร สูง 1.4 เมตร ไม่มีฝา

สินค้า > กระชังรีสอร์ทกบ
รหัส
กระชัง
(CODE)
พลาสติกปูบ่อสีดำ (เมตร) ความหนา
พลาสติกปูบ่อสีดำ
(มิลลิเมตร)
ความสูงผ้าไนลอนสีฟ้า (เมตร)
ตา(pitch)
ผ้าไนลอนสีฟ้า

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนิน
การซื้อ
กว้างยาวสูงบ่อ
ลึก
R0115143011.5
1.2
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้วไม่มีฝาปิด390.-
R02151430
21.5
1.2
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
470.-
R03011430
31
1.2
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
510.-
R03151430
3
1.5
1.2
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
620.-
R03021430
32
1.2
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
730.-
R03251430
32.5
1.2
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
840.-
R03031430
33
1.2
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
940.-
R03351430
33.5
1.2
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,050.-
R03041430
34
1.2
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,250.-
R03451430
34.5
1.2
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,360.-
R03051430
35
1.2
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,470.-
R03550130
35.5
1.2
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,590.-
R03060130
36
1.2
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,600.-
R03651430
36.5
1.2
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,710.-
R03071430
3
7
1.2
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,820.-
R03751430
3
7.5
1.2
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,930.-
R03081430
3
8
1.2
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,040.-
R03851430
3
8.5
1.2
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,150.-
R03091430
3
9
1.2
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,260.-
R03951430
3
9.5
1.2
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,370.-
R03101430
3
10
1.2
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,470.-
Back to content