ใบเสนอราคากระชังรีสอร์ทบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.25 มิลิเมตร มีฝา - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคากระชังรีสอร์ทบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.25 มิลิเมตร มีฝา

สินค้า > กระชังรีสอร์ทกบ
รหัส
กระชัง
(CODE)
พลาสติกปูบ่อสีดำ (เมตร) ความหนา
พลาสติกปูบ่อสีดำ
(มิลลิเมตร)
ความสูงผ้าไนลอนสีฟ้า (เมตร)
ตา(pitch)
ผ้าไนลอนสีฟ้า

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนิน
การซื้อ
กว้างยาวสูงบ่อ
ลึก
R01011425C11
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้วมีฝาปิด390.-
R01151425C
11.5
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
450.-
R01021425C
12
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
550.-
R01251425C
12.5
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
590.-
R01030125C
13
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
650.-
R01351425C
13.5
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
720.-
R01041425C
14
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
790.-
R02020125C
22
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
860.-
R02251425C
22.5
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
970.-
R02031425C
23
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,090.-
R02351425C
23.5
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,210.-
R02041425C
24
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,320.-
R02451425C
24.5
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,430.-
R02051425C
2
5
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,810.-
R02551425C
2
5.5
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,040.-
R02061425C
2
6
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,120.-
R02651425C
2
6.5
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,230.-
R02071425C
2
7
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,370.-
R02751425C
2
7.5
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,480.-
R02081425C
2
8
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,590.-
R02851425C
2
8.5
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,700.-
R02091425C
2
9
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,770.-
R02951425C
2
9.5
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,830.-
R02101425C
2
10
1.35
0.15
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,940.-
Back to content