ใบเสนอราคากระชังรีสอร์ทบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.30 มิลิเมตร สูง 1.4 เมตร มีฝา - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคากระชังรีสอร์ทบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.30 มิลิเมตร สูง 1.4 เมตร มีฝา

สินค้า > กระชังรีสอร์ทกบ
รหัส
กระชัง
(CODE)
พลาสติกปูบ่อสีดำ (เมตร) ความหนา
พลาสติกปูบ่อสีดำ
(มิลลิเมตร)
ความสูงผ้าไนลอนสีฟ้า (เมตร)
ตา(pitch)
ผ้าไนลอนสีฟ้า

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนิน
การซื้อ
กว้างยาวสูงบ่อ
ลึก
R01151430C11.5
1.35
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้วมีฝาปิด500.-
R02151430C
21.5
1.35
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
650.-
R03011430C
31
1.35
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
670.-
R03151430C
3
1.5
1.35
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
840.-
R03021430C
32
1.35
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,020.-
R03251430C
32.5
1.35
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,110.-
R03031430C
33
1.35
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,370.-
R03351430C
33.5
1.35
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,520.-
R03041430C
34
1.35
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,760.-
R03451430C
34.5
1.35
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,820.-
R03051430C
35
1.35
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,220.-
R03551430C
35.5
1.35
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,340.-
R03061430C
36
1.35
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,420.-
R03651430C
36.5
1.35
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,570.-
R03071430C
3
7
1.35
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,720.-
R03751430C
3
7.5
1.35
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,870.-
R03081430C
3
8
1.35
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
3,020.-
R03851430C
3
8.5
1.35
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
3,170.-
R03091430C
3
9
1.35
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
3,310.-
R03951430C
3
9.5
1.35
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
3,460.-
R03101430C
3
10
1.35
0.15
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
3,610.-
Back to content