ใบเสนอราคากระชังรีสอร์ทบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.30 มิลิเมตร สูง 1 เมตร มีฝา - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคากระชังรีสอร์ทบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.30 มิลิเมตร สูง 1 เมตร มีฝา

สินค้า > กระชังรีสอร์ทกบ
รหัส
กระชัง
(CODE)
พลาสติกปูบ่อสีดำ (เมตร) ความหนา
พลาสติกปูบ่อสีดำ
(มิลลิเมตร)
ความสูงผ้าไนลอนสีฟ้า (เมตร)
ตา(pitch)
ผ้าไนลอนสีฟ้า

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนิน
การซื้อ
กว้างยาวสูงบ่อ
ลึก
R01150130C11.5
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้วมีฝาปิด440.-
R02150130C
21.5
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
580.-
R03010130C
31
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
600.-
R03150130C
3
1.5
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
760.-
R03020130C
32
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
940.-
R03250130C
32.5
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,030.-
R03030130C
33
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,290.-
R03350130C
33.5
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,440.-
R03040130C
34
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,560.-
R03450130C
34.5
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,690.-
R03050130C
35
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,140.-
R03550130C
35.5
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,280.-
R03060130C
36
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,340.-
R03650130C
36.5
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,470.-
R03070130C
3
7
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,610.-
R03750130C
3
7.5
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,740.-
R03080130C
3
8
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,880.-
R03850130C
3
8.5
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
3,010.-
R03090130C
3
9
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
3,150.-
R03950130C
3
9.5
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
3,280.-
R03100130C
3
10
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
3,420.-
Back to content