ใบเสนอราคากระชังรีสอร์ทบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.30 มิลิเมตร สูง 1 เมตร ไม่มีฝา - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคากระชังรีสอร์ทบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.30 มิลิเมตร สูง 1 เมตร ไม่มีฝา

สินค้า > กระชังรีสอร์ทกบ
รหัส
กระชัง
(CODE)
พลาสติกปูบ่อสีดำ (เมตร) ความหนา
พลาสติกปูบ่อสีดำ
(มิลลิเมตร)
ความสูงผ้าไนลอนสีฟ้า (เมตร)
ตา(pitch)
ผ้าไนลอนสีฟ้า

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนิน
การซื้อ
กว้างยาวสูงบ่อ
ลึก
R0115013011.5
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้วไม่มีฝาปิด330.-
R02150130
21.5
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
400.-
R03010130
31
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
440.-
R03150130
3
1.5
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
540.-
R03020130
32
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
560.-
R03250130
32.5
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
760.-
R03030130
33
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
870.-
R03350130
33.5
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
980.-
R03040130
34
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,060.-
R03450130
34.5
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,150.-
R03050130
35
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,400.-
R03550130
35.5
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,450.-
R03060130
36
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,520.-
R03650130
36.5
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,620.-
R03070130
3
7
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,710.-
R03750130
3
7.5
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,810.-
R03080130
3
8
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,900.-
R03850130
3
8.5
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,000.-
R03090130
3
9
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,090.-
R03950130
3
9.5
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,180.-
R03100130
3
10
1
0.15
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,280.-
Back to content