ใบเสนอราคากระชังรีสอร์ทบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.25 มิลิเมตร สูง 1 เมตร มีฝา - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคากระชังรีสอร์ทบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.25 มิลิเมตร สูง 1 เมตร มีฝา

สินค้า > กระชังรีสอร์ทกบ
รหัส
กระชัง
(CODE)
พลาสติกปูบ่อสีดำ (เมตร) ความหนา
พลาสติกปูบ่อสีดำ
(มิลลิเมตร)
ความสูงผ้าไนลอนสีฟ้า (เมตร)
ตา(pitch)
ผ้าไนลอนสีฟ้า

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนิน
การซื้อ
กว้างยาวสูงบ่อ
ลึก
R01010125C11
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้วมีฝาปิด330.-
R01150125C
11.5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
390.-
R01020125C
12
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
480.-
R01250125C
12.5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
510.-
R01030125C
13
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
570.-
R01350125C
13.5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
630.-
R01040125C
14
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
690.-
R02020125C
22
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
770.-
R02250125C
22.5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
870.-
R02030125C
23
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
990.-
R02350125C
23.5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,090.-
R02040125C
24
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,200.-
R02450125C
24.5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,300.-
R02050125C
2
5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,600.-
R02550125C
2
5.5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,710.-
R02060125C
2
6
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,860.-
R02650125C
2
6.5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,980.-
R02070125C
2
7
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,040.-
R02750125C
2
7.5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,120.-
R02080125C
2
8
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,230.-
R02850125C
2
8.5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,280.-
R02090125C
2
9
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,320.-
R02950125C
2
9.5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,450.-
R02100125C
2
10
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,530.-
Back to content