ใบเสนอราคากระชังรีสอร์ทบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.25 มิลิเมตร ไม่มีฝา - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคากระชังรีสอร์ทบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.25 มิลิเมตร ไม่มีฝา

สินค้า > กระชังรีสอร์ทกบ
รหัส
กระชัง
(CODE)
พลาสติกปูบ่อสีดำ (เมตร) ความหนา
พลาสติกปูบ่อสีดำ
(มิลลิเมตร)
ความสูงผ้าไนลอนสีฟ้า (เมตร)
ตา(pitch)
ผ้าไนลอนสีฟ้า

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนิน
การซื้อ
กว้างยาวสูงบ่อ
ลึก
R0101012511
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้วไม่มีฝาปิด240.-
R01150125
11.5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
280.-
R01020125
12
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
350.-
R01250125
12.5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
370.-
R01030125
13
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
410.-
R01350125
13.5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
460.-
R01040125
14
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
500.-
R02020125
22
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
530.-
R02250125
22.5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
590.-
R02030125
23
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
680.-
R02350125
23.5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
750.-
R02040125
24
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
830.-
R02450125
24.5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
900.-
R02050125
2
5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,160.-
R02550125
2
5.5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,230.-
R02060125
2
6
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,300.-
R02650125
2
6.5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,370.-
R02070125
2
7
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,450.-
R02750125
2
7.5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,520.-
R02080125
2
8
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,590.-
R02850125
2
8.5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,670.-
R02090125
2
9
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,740.-
R02950125
2
9.5
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,810.-
R02100125
2
10
1
0.15
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,890.-
Back to content