ใบเสนอราคากระชังบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.30 มิลิเมตร สูง 1.3 เมตร มีฝา - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคากระชังบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.30 มิลิเมตร สูง 1.3 เมตร มีฝา

สินค้า > กระชังบ่อเลี้ยงกบ
รหัส
กระชัง
(CODE)
พลาสติกปูบ่อสีดำ (เมตร) ความหนา
พลาสติกปูบ่อสีดำ
(มิลลิเมตร)
ความสูงผ้าไนลอนสีฟ้า (เมตร)
ตา(pitch)
ผ้าไนลอนสีฟ้า

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนิน
การซื้อ
กว้างยาวสูงบ่อ
ลึก
K01151330C11.5
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้วมีฝาปิด310.-
K02151330C
21.5
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
430.-
K03011330C
31
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
480.-
K03151330C
3
1.5
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
620.-
K03021330C
32
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
760.-
K03251330C
32.5
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
910.-
K03031330C
33
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,050.-
K03351330C
33.5
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,190.-
K03041330C
34
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,330.-
K03451330C
34.5
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,470.-
K03051330C
35
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,620.-
K03551330C
35.5
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,760.-
K03061330C
36
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,900.-
K03651330C
36.5
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,040.-
K03071330C
3
7
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,190.-
K03751330C
3
7.5
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,330.-
K03081330C
3
8
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,470.-
K03851330C
3
8.5
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,610.-
K03091330C
3
9
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,750.-
K03951330C
3
9.5
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,900.-
K03101330C
3
10
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
3,010.-
Back to content