ใบเสนอราคากระชังบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.30 มิลิเมตร สูง 1.3 เมตร ไม่มีฝา - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคากระชังบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.30 มิลิเมตร สูง 1.3 เมตร ไม่มีฝา

สินค้า > กระชังบ่อเลี้ยงกบ
รหัส
กระชัง
(CODE)
พลาสติกปูบ่อสีดำ (เมตร) ความหนา
พลาสติกปูบ่อสีดำ
(มิลลิเมตร)
ความสูงผ้าไนลอนสีฟ้า (เมตร)
ตา(pitch)
ผ้าไนลอนสีฟ้า

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนิน
การซื้อ
กว้างยาวสูงบ่อ
ลึก
K0115133011.5
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้วไม่มีฝาปิด260.-
K02151330
21.5
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
330.-
K03011330
31
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
380.-
K03151330
3
1.5
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
480.-
K03020130
32
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
580.-
K03251330
32.5
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
690.-
K03030130
33
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
790.-
K03350130
33.5
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
890.-
K03041330
34
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
990.-
K03451330
34.5
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,090.-
K03051330
35
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,190.-
K03551330
35.5
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,300.-
K03061330
36
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,400.-
K03651330
36.5
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,500.-
K03071330
3
7
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,600.-
K03751330
3
7.5
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,700.-
K03081330
3
8
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,800.-
K03851330
3
8.5
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,910.-
K03091330
3
9
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,010.-
K03951330
3
9.5
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,110.-
K03101330
3
10
1
0.1
0.30
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,210.-
Back to content