ใบเสนอราคากระชังบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.25 มิลิเมตร สูง 1.3 เมตร มีฝา - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคากระชังบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.25 มิลิเมตร สูง 1.3 เมตร มีฝา

สินค้า > กระชังบ่อเลี้ยงกบ
รหัส
กระชัง
(CODE)
พลาสติกปูบ่อสีดำ (เมตร) ความหนา
พลาสติกปูบ่อสีดำ
(มิลลิเมตร)
ความสูงผ้าไนลอนสีฟ้า (เมตร)
ตา(pitch)
ผ้าไนลอนสีฟ้า


ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนิน
การซื้อ
กว้างยาวสูงบ่อ
ลึก
K01011325C11
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้วมีฝาปิด190.-
K01151325C
11.5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
260.-
K01021325C
12
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
360.-
K01251325C
12.5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
390.-
K01031325C
13
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
460.-
K01351325C
13.5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
530.-
K01041325C
14
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
590.-
K02021325C
22
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
590.-
K02251325C
22.5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
690.-
K02031325C
23
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
810.-
K02351325C
23.5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
920.-
K02041325C
24
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,030.-
K02451325C
24.5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,140.-
K02051325C
2
5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,250.-
K02551325C
2
5.5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,370.-
K02061325C
2
6
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,480.-
K02651325C
2
6.5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,560.-
K02071325C
2
7
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,700.-
K02751325C
2
7.5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,810.-
K02080125C
2
8
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,920.-
K02851325C
2
8.5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,030.-
K02091325C
2
9
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,150.-
K02951325
2
9.5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,260.-
K02101325
2
10
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,370.-
Back to content