ใบเสนอราคากระชังบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.25 มิลิเมตร สูง 1.3 เมตร ไม่มีฝา - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคากระชังบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.25 มิลิเมตร สูง 1.3 เมตร ไม่มีฝา

สินค้า > กระชังบ่อเลี้ยงกบ
รหัส
กระชัง
(CODE)
พลาสติกปูบ่อสีดำ (เมตร) ความหนา
พลาสติกปูบ่อสีดำ
(มิลลิเมตร)
ความสูงผ้าไนลอนสีฟ้า (เมตร)
ตา(pitch)
ผ้าไนลอนสีฟ้า


ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนิน
การซื้อ
กว้างยาวสูงบ่อ
ลึก
K0101132511
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้วไม่มีฝาปิด170.-
K01151325
11.5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
220.-
K01021325
12
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
300.-
K01251325
12.5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
320.-
K01031325
13
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
370.-
K01351325
13.5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
420.-
K01041325
14
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
480.-
K02021325
22
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
450.-
K02251325
22.5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
520.-
K02031325
23
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
610.-
K02351325
23.5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
700.-
K02041325
24
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
780.-
K02451325
24.5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
860.-
K02051325
2
5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
940.-
K02551325
2
5.5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,020.-
K02061325
2
6
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,100.-
K02651325
2
6.5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,180.-
K02071325
2
7
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,260.-
K02751325
2
7.5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,340.-
K02081325
2
8
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,420.-
K02851325
2
8.5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,500.-
K02091325
2
9
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,580.-
K02951325
2
9.5
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,670.-
K02101325
2
10
1
0.1
0.25
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,750.-
Back to content