ใบเสนอราคากระชังบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.30 มิลิเมตร สูง 1 เมตร มีฝา - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคากระชังบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.30 มิลิเมตร สูง 1 เมตร มีฝา

สินค้า > กระชังบ่อเลี้ยงกบ
รหัส
กระชัง
(CODE)
พลาสติกปูบ่อสีดำ (เมตร) ความหนา
พลาสติกปูบ่อสีดำ
(มิลลิเมตร)
ความสูงผ้าไนลอนสีฟ้า (เมตร)
ตา(pitch)
ผ้าไนลอนสีฟ้า

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนิน
การซื้อ
กว้างยาวสูงบ่อ
ลึก
K01150130C11.5
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้วมีฝาปิด270.-
K02150130C
21.5
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
380.-
K03010130C
31
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
420.-
K03150130C
3
1.5
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
560.-
K03020130C
32
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
690.-
K03250130C
32.5
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
830.-
K03030130C
33
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
960.-
K03350130C
33.5
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,100.-
K03040130C
34
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,230.-
K03450130C
34.5
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,370.-
K03050130C
35
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,500.-
K03550130C
35.5
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,630.-
K03060130C
36
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,760.-
K03650130C
36.5
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,850.-
K03070130C
3
7
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,980.-
K03750130C
3
7.5
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,000.-
K03080130C
3
8
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,110.-
K03850130C
3
8.5
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,200.-
K03090130C
3
9
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,350.-
K03950130C
3
9.5
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,510.-
K03100130C
3
10
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,620.-
Back to content