ใบเสนอราคากระชังบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.30 มิลิเมตร สูง 1 เมตร ไม่มีฝา - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคากระชังบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.30 มิลิเมตร สูง 1 เมตร ไม่มีฝา

สินค้า > กระชังบ่อเลี้ยงกบ
รหัส
กระชัง
(CODE)
พลาสติกปูบ่อสีดำ (เมตร) ความหนา
พลาสติกปูบ่อสีดำ
(มิลลิเมตร)
ความสูงผ้าไนลอนสีฟ้า (เมตร)
ตา(pitch)
ผ้าไนลอนสีฟ้า

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนิน
การซื้อ
กว้างยาวสูงบ่อ
ลึก
K0115013011.5
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้วไม่มีฝาปิด230.-ใส่ตะกร้า
K02150130
21.5
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
290.-
K03010130
31
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
330.-
K03150130
3
1.5
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
430.-
K03020130
32
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
520.-
K03250130
32.5
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
610.-
K03030130
33
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
710.-
K03350130
33.5
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
800.-
K03040130
34
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
900.-
K03450130
34.5
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
990.-
K03050130
35
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,090.-
K03550130
35.5
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,180.-
K03060130
36
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,270.-
K03650130
36.5
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,370.-
K03070130
3
7
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,460.-
K03750130
3
7.5
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,560.-
K03080130
3
8
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,650.-
K03850130
3
8.5
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,750.-
K03090130
3
9
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,840.-
K03950130
3
9.5
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,940.-
K03100130
3
10
1
0.1
0.30
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,030.-
Back to content