ใบเสนอราคากระชังบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.25 มิลิเมตร สูง 1 เมตร มีฝา - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคากระชังบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.25 มิลิเมตร สูง 1 เมตร มีฝา

สินค้า > กระชังบ่อเลี้ยงกบ
รหัส
กระชัง
(CODE)
พลาสติกปูบ่อสีดำ (เมตร) ความหนา
พลาสติกปูบ่อสีดำ
(มิลลิเมตร)
ความสูงผ้าไนลอนสีฟ้า (เมตร)
ตา(pitch)
ผ้าไนลอนสีฟ้า


ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนิน
การซื้อ
กว้างยาวสูงบ่อ
ลึก
K01010125C11
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้วมีฝาปิด170.-
K01150125C
11.5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
220.-
K01020125C
12
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
320.-
K01250125C
12.5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
340.-
K01030125C
13
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
400.-
K01350125C
13.5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
460.-
K01040125C
14
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
520.-
K02020125C
22
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
530.-
K02250125C
22.5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
620.-
K02030125C
23
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
730.-
K02350125C
23.5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
840.-
K02040125C
24
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
940.-
K02450125C
24.5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,050.-
K02050125C
2
5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,150.-
K02550125C
2
5.5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,250.-
K02060125C
2
6
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,360.-
K02650125C
2
6.5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,430.-
K02070125C
2
7
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,570.-
K02750125C
2
7.5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,670.-
K02080125C
2
8
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,770.-
K02850125C
2
8.5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,880.-
K02090125C
2
9
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,980.-
K02950125
2
9.5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,080.-
K02100125
2
10
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,190.-
Back to content