ใบเสนอราคากระชังบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.25 มิลิเมตร สูง 1 เมตร ไม่มีฝา - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคากระชังบ่อเลี้ยงกบ พลาติกปูบ่อหนา 0.25 มิลิเมตร สูง 1 เมตร ไม่มีฝา

สินค้า > กระชังบ่อเลี้ยงกบ
รหัส
กระชัง
(CODE)
พลาสติกปูบ่อสีดำ (เมตร) ความหนา
พลาสติกปูบ่อสีดำ
(มิลลิเมตร)
ความสูงผ้าไนลอนสีฟ้า (เมตร)
ตา(pitch)
ผ้าไนลอนสีฟ้า


ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนิน
การซื้อ
กว้างยาวสูงบ่อ
ลึก
K0101012511
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้วไม่มีฝาปิด150.-ใส่ตะกร้า
K01150125
11.5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
180.-
K01020125
12
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
250.-
K01250125
12.5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
270.-
K01030125
13
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
320.-
K01350125
13.5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
360.-
K01040125
14
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
400.-
K02020125
22
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
440.-
K02250125
22.5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
460.-
K02030125
23
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
610.-
K02350125
23.5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
640.-
K02040125
24
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
690.-
K02450125
24.5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
770.-
K02050125
2
5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
840.-
K02550125
2
5.5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
910.-
K02060125
2
6
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
990.-
K02650125
2
6.5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,060.-
K02070125
2
7
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,130.-
K02750125
2
7.5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,210.-
K02080125
2
8
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,280.-
K02850125
2
8.5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,350.-
K02090125
2
9
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,430.-
K02950125
2
9.5
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,670.-
K02100125
2
10
1
0.1
0.25
0.9
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,750.-
Back to content