ใบเสนอราคากระชังมุ้งไนลอนสีฟ้า ลึก 1.2 เมตร มีฝาปิด - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคากระชังมุ้งไนลอนสีฟ้า ลึก 1.2 เมตร มีฝาปิด

สินค้า > กระชังแยงเขียว
รหัส
กระชัง
(CODE)
ขนาด (เมตร)ตา(pitch)


ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนินการซื้อ
กว้างยาวสูง/ลึก
J010112A16C111.216 ตา/นิ้วมีฝาปิด160.-ใส่ตะกร้า
J010212A16C
121.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
250.-
J010312A16C
131.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
340.-
J010412A16C
141.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
440.-
J010512A16C
151.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
530.-
J010612A16C
161.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
620.-
J010712A16C
171.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
730.-
J010812A16C
181.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
810.-
J020212A16C
221.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
380.-
J020312A16C
231.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
540.-
J020412A16C
241.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
660.-
J020512A16C
251.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
780.-
J020612A16C
261.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
850.-
J020712A16C
2
71.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,040.-
J020812A16C
2
81.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,200.-
J030312A16C
3
31.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
710.-
J030412A16C
3
41.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
860.-
J030512A16C
3
51.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
990.-
J030612A16C
3
6
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,200.-
J030712A16C
3
71.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,300.-
J030812A16C
3
81.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,400.-
J040412A16C
4
4
1.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,020.-
J040512A16C
4
51.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,300.-
J040612A16C
4
61.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,400.-
J040712A16C
4
71.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,550.-
J040812A16C
4
81.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,820.-
J050512A16C
551.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,420.-
J050612A16C
561.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,780.-
J050712A16C
571.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,020.-
J050812A16C
581.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,310.-
J060612A16C
661.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,150.-
J060712A16C
671.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,310.-
J060812A16C
681.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,720.-
J070712A16C
771.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,650.-
J070812A16C
781.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
3,200.-
J080812A16C
881.2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
3,500.-
Back to content