ใบเสนอราคากระชังมุ้งไนลอนสีฟ้า ลึก 1.2 เมตร ไม่มีฝาปิด - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคากระชังมุ้งไนลอนสีฟ้า ลึก 1.2 เมตร ไม่มีฝาปิด

สินค้า > กระชังแยงเขียว
รหัส
กระชัง
(CODE)
ขนาด (เมตร)ตา(pitch)


ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนินการซื้อ
กว้างยาวสูง/ลึก
J010112A16111.216 ตา/นิ้วไม่มีฝาปิด140.-ใส่ตะกร้า
J010212A16
121.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
210.-
ใส่ตะกร้า
J010312A16
131.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
280.-
J010412A16
141.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
360.-
J010512A16
151.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
430.-
J010612A16
161.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
500.-
J010712A16
171.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
580.-
J010812A16
181.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
640.-
J020212A16
221.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
310.-
J020312A16
231.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
410.-
J020412A16
241.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
500.-
J020512A16
251.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
600.-
J020612A16
261.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
700.-
J020712A16
2
71.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
800.-
J020812A16
2
81.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
900.-
J030312A16
3
31.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
530.-
J030412A16
3
41.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
640.-
J030512A16
3
51.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
750.-
J030612A16
3
61.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
870.-
J030712A16
3
71.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
900.-
J030812A16
3
81.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
950.-
J040412A16
4
4
1.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
780.-
J040512A16
4
51.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
930.-
J040612A16
4
61.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,000.-
J040712A16
4
71.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,100.-
J040812A16
4
81.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,200.-
J050512A16
551.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,000.-
J050612A16
561.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,100.-
J050712A16
571.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,300.-
J050812A16
581.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,500.-
J060612A16
661.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,400.-
J060712A16
671.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,500.-
J060812A16
681.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,700.-
J070712A16
771.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,600.-
J070812A16
781.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,100.-
J080812A16
881.2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,220.-
Back to content