ใบเสนอราคากระชังมุ้งไนลอนสีฟ้า ลึก 2 เมตร มีฝาปิด - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคากระชังมุ้งไนลอนสีฟ้า ลึก 2 เมตร มีฝาปิด

สินค้า > กระชังแยงเขียว
รหัส
กระชัง
(CODE)
ขนาด (เมตร)ตา(pitch)


ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนินการซื้อ
กว้างยาวสูง/ลึก
J010102A16C11216 ตา/นิ้วมีฝาปิด220.-
J010202A16C
122
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
290.-
J010302A16C
132
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
400.-
J010402A16C
142
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
530.-
J010502A16C
152
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
630.-
J010602A16C
162
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
780.-
J010702A16C
172
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
850.-
J010802A16C
182
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
980.-
J020202A16C
222
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
460.-
J020302A16C
232
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
630.-
J020402A16C
242
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
790.-
J020502A16C
252
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
970.-
J020602A16C
262
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,140.-
J020702A16C
2
72
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,300.-
J020802A16C
2
82
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,490.-
J030302A16C
3
32
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
840.-
J030402A16C
3
42
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,070.-
J030502A16C
3
52
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,220.-
J030602A16C
3
62
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,380.-
J030702A16C
3
72
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,650.-
J030802A16C
3
82
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,880.-
J040402A16C
4
4
2
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,400.-
J040502A16C
4
52
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,520.-
J040602A16C
4
62
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,750.-
J040702A16C
4
72
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,050.-
J040802A16C
4
82
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,290.-
J050502A16C
552
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
1,850.-
J050602A16C
562
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,160.-
J050702A16C
572
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,380.-
J050802A16C
582
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,730.-
J060602A16C
662
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,510.-
J060702A16C
672
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
2,860.-
J060802A16C
682
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
3,150.-
J070702A16C
772
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
3,280.-
J070802A16C
782
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
3,800.-
J080802A16C
882
16 ตา/นิ้ว
มีฝาปิด
4,210.-
Back to content