ใบเสนอราคากระชังมุ้งไนลอนสีฟ้า ลึก 2 เมตร ไม่มีฝาปิด - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคากระชังมุ้งไนลอนสีฟ้า ลึก 2 เมตร ไม่มีฝาปิด

สินค้า > กระชังแยงเขียว
รหัส
กระชัง
(CODE)
ขนาด (เมตร)ตา(pitch)


ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนินการซื้อ
กว้างยาวสูง/ลึก
J010102A1611216 ตา/นิ้วไม่มีฝาปิด200.-ใส่ตะกร้า
J010202A16
122
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
250.-
J010302A16
132
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
340.-
J010402A16
142
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
440.-
J010502A16
152
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
530.-
J010602A16
162
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
630.-
J010702A16
172
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
720.-
J010802A16
182
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
810.-
J020202A16
222
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
380.-
J020302A16
232
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
500.-
J020402A16
242
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
620.-
J020502A16
252
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
750.-
J020602A16
262
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
870.-
J020702A16
2
72
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
980.-
J020802A16
2
82
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,120.-
J030302A16
3
32
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
650.-
J030402A16
3
42
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
810.-
J030502A16
3
52
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
960.-
J030602A16
3
62
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,120.-
J030702A16
3
72
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,340.-
J030802A16
3
82
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,430.-
J040402A16
4
4
2
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,120.-
J040502A16
4
52
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,180.-
J040602A16
4
62
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,370.-
J040702A16
4
72
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,550.-
J040802A16
4
82
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,740.-
J050502A16
552
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,400.-
J050602A16
562
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,610.-
J050702A16
572
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,830.-
J050802A16
582
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,030.-
J060602A16
662
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
1,810.-
J060702A16
672
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,110.-
J060802A16
682
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,350.-
J070702A16
772
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,380.-
J070802A16
782
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,670.-
J080802A16
882
16 ตา/นิ้ว
ไม่มีฝาปิด
2,960.-
Back to content