ใบเสนอราคา กระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 4 เมตร, ตา(pitch) 1x1 เซนติเมตร, มีฝาปิด - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคา กระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 4 เมตร, ตา(pitch) 1x1 เซนติเมตร, มีฝาปิด

สินค้า > กระชังอวน
รหัส
กระชัง
(CODE)
ขนาด (เมตร)ตา
(เซนติเมตร)

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนินการซื้อ
กว้างยาวสูง/ลึก
H010104A1C1141x1มีฝาปิด
825.-
H010204A1C
1241x1
มีฝาปิด
1,250.-
H010304A1C
1341x1
มีฝาปิด
1,670.-
H010404A1C
1441x1
มีฝาปิด
2,100.-
H010504A1C
1541x1
มีฝาปิด
2,510.-
H010604A1C
1641x1
มีฝาปิด
2,940.-
H010704A1C
1741x1
มีฝาปิด
3,330.-
H010804A1C
1841x1
มีฝาปิด
3,780.-
H020204A1C
2241x1
มีฝาปิด
1,700.-
H020304A1C
2341x1
มีฝาปิด
2,200.-
H020404A1C
2441x1
มีฝาปิด
2,700.-
H020504A1C
2541x1
มีฝาปิด
3,200.-
H020604A1C
2641x1
มีฝาปิด
3,680.-
H020704A1C
2
741x1
มีฝาปิด
4,150.-
H020804A1C
2
841x1
มีฝาปิด
4,670.-
H030304A1C
3
341x1
มีฝาปิด
2,750.-
H030404A1C
3
441x1
มีฝาปิด
3,300.-
H030504A1C
3
541x1
มีฝาปิด
3,870.-
H030604A1C
3
641x1
มีฝาปิด
4,400.-
H030704A1C
3
741x1
มีฝาปิด
4,920.-
H030804A1C
3
841x1
มีฝาปิด
5,500.-
H040404A1C
4
4
41x1
มีฝาปิด
3,890.-
H040504A1C
4
541x1
มีฝาปิด
4,500.-
H040604A1C
4
641x1
มีฝาปิด
5,100.-
H040704A1C
4
741x1
มีฝาปิด
5,750.-
H040804A1C
4
841x1
มีฝาปิด
6,450.-
H050504A1C
5541x1
มีฝาปิด
5,270.-
H050604A1C
5641x1
มีฝาปิด
5,950.-
H050704A1C
5741x1
มีฝาปิด
6,750.-
H050804A1C
5841x1
มีฝาปิด
7,350.-
H060604A1C
6641x1
มีฝาปิด
6,680.-
H060704A1C
6741x1
มีฝาปิด
7,250.-
H060804A1C
6841x1
มีฝาปิด
7,980.-
H070704A1C
7741x1
มีฝาปิด
8,300.-
H070804A1C
7841x1
มีฝาปิด
9,100.-
H080804A1C
8841x1
มีฝาปิด
9,860.-
Back to content