ใบเสนอราคา กระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 3 เมตร, ตา(pitch) 1x1 เซนติเมตร, มีฝาปิด - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคา กระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 3 เมตร, ตา(pitch) 1x1 เซนติเมตร, มีฝาปิด

สินค้า > กระชังอวน
รหัส
กระชัง
(CODE)
ขนาด (เมตร)ตา
(เซนติเมตร)

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนินการซื้อ
กว้างยาวสูง/ลึก
H010103A1C1131x1มีฝาปิด
670.-
H010203A1C
1231x1
มีฝาปิด
1,000.-
H010303A1C
1331x1
มีฝาปิด
1,360.-
H010403A1C
1431x1
มีฝาปิด
1,700.-
H010503A1C
1531x1
มีฝาปิด
2,000.-
H010603A1C
1631x1
มีฝาปิด
2,400.-
H010703A1C
1731x1
มีฝาปิด
2,650.-
H010803A1C
1831x1
มีฝาปิด
3,050.-
H020203A1C
2231x1
มีฝาปิด
1,410.-
H020303A1C
2331x1
มีฝาปิด
1,750.-
H020403A1C
2431x1
มีฝาปิด
2,210.-
H020503A1C
2531x1
มีฝาปิด
2,620.-
H020603A1C
2631x1
มีฝาปิด
3,050.-
H020703A1C
2
731x1
มีฝาปิด
3,410.-
H020803A1C
2
831x1
มีฝาปิด
3,870.-
H030303A1C
3
331x1
มีฝาปิด
2,300.-
H030403A1C
3
431x1
มีฝาปิด
2,750.-
H030503A1C
3
531x1
มีฝาปิด
3,200.-
H030603A1C
3
631x1
มีฝาปิด
3,720.-
H030703A1C
3
731x1
มีฝาปิด
4,200.-
H030803A1C
3
831x1
มีฝาปิด
4,640.-
H040403A1C
4
4
31x1
มีฝาปิด
3,300.-
H040503A1C
4
531x1
มีฝาปิด
3,850.-
H040603A1C
4
631x1
มีฝาปิด
4,400.-
H040703A1C
4
731x1
มีฝาปิด
4,910.-
H040803A1C
4
831x1
มีฝาปิด
5,500.-
H050503A1C
5531x1
มีฝาปิด
4,450.-
H050603A1C
5631x1
มีฝาปิด
5,100.-
H050703A1C
5731x1
มีฝาปิด
5,700.-
H050803A1C
5831x1
มีฝาปิด
6,300.-
H060603A1C
6631x1
มีฝาปิด
5,700.-
H060703A1C
6731x1
มีฝาปิด
6,200.-
H060803A1C
6831x1
มีฝาปิด
6,900.-
H070703A1C
7731x1
มีฝาปิด
7,200.-
H070803A1C
7831x1
มีฝาปิด
7,900.-
H080803A1C
8831x1
มีฝาปิด
8,700.-
ใส่ตะกร้า
Back to content