ใบเสนอราคา กระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 3 เมตร, ตา(pitch) 1.5x1.5 เซนติเมตร, มีฝาปิด - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคา กระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 3 เมตร, ตา(pitch) 1.5x1.5 เซนติเมตร, มีฝาปิด

สินค้า > กระชังอวน
รหัส
กระชัง
(CODE)
ขนาด (เมตร)ตา
(เซนติเมตร)

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนินการซื้อ
กว้างยาวสูง/ลึก
H010103A15C1131.5x1.5มีฝาปิด
600.-
H010203A15C
1231.5x1.5
มีฝาปิด
900.-
H010303A15C
1331.5x1.5
มีฝาปิด
1,220.-
H010403A15C
1431.5x1.5
มีฝาปิด
1,530.-
H010503A15C
1531.5x1.5
มีฝาปิด
1,800.-
H010603A15C
1631.5x1.5
มีฝาปิด
2,160.-
H010703A15C
1731.5x1.5
มีฝาปิด
2,380.-
H010803A15C
1831.5x1.5
มีฝาปิด
2,740.-
H020203A15C
2231.5x1.5
มีฝาปิด
1,260.-
H020303A15C
2331.5x1.5
มีฝาปิด
1,570.-
H020403A15C
2431.5x1.5
มีฝาปิด
1,980.-
H020503A15C
2531.5x1.5
มีฝาปิด
2,350.-
H020603A15C
2631.5x1.5
มีฝาปิด
2,740.-
H020703A15C
2
731.5x1.5
มีฝาปิด
3,060.-
H020803A15C
2
831.5x1.5
มีฝาปิด
3,480.-
H030303A15C
3
331.5x1.5
มีฝาปิด
2,070.-
H030403A15C
3
431.5x1.5
มีฝาปิด
2,470.-
H030503A15C
3
531.5x1.5
มีฝาปิด
2,880.-
H030603A15C
3
631.5x1.5
มีฝาปิด
3,340.-
H030703A15C
3
731.5x1.5
มีฝาปิด
3,780.-
H030803A15C
3
831.5x1.5
มีฝาปิด
4,170.-
H040403A15C
4
4
31.5x1.5
มีฝาปิด
2,970.-
H040503A15C
4
531.5x1.5
มีฝาปิด
3,460.-
H040603A15C
4
631.5x1.5
มีฝาปิด
3,960.-
H040703A15C
4
731.5x1.5
มีฝาปิด
4,410.-
H040803A15C
4
831.5x1.5
มีฝาปิด
4,950.-
H050503A15C
5531.5x1.5
มีฝาปิด
4,000.-
H050603A15C
5631.5x1.5
มีฝาปิด
4,590.-
H050703A15C
5731.5x1.5
มีฝาปิด
5,130.-
H050803A15C
5831.5x1.5
มีฝาปิด
5,670.-
H060603A15C
6631.5x1.5
มีฝาปิด
5,130.-
H060703A15C
6731.5x1.5
มีฝาปิด
5,580.-
H060803A15C
6831.5x1.5
มีฝาปิด
6,210.-
H070703A15C
7731.5x1.5
มีฝาปิด
6,480.-
H070803A15C
7831.5x1.5
มีฝาปิด
7,110.-
H080803A15C
8831.5x1.5
มีฝาปิด
7,830.-
ใส่ตะกร้า
Back to content