ใบเสนอราคา กระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 3 เมตร, ตา(pitch) 1.5x1.5 เซนติเมตร, ไม่มีฝาปิด - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคา กระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 3 เมตร, ตา(pitch) 1.5x1.5 เซนติเมตร, ไม่มีฝาปิด

สินค้า > กระชังอวน
รหัส
กระชัง
(CODE)
ขนาด (เมตร)ตา
(เซนติเมตร)

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนินการซื้อ
กว้างยาวสูง/ลึก
H010103A15113
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
560.-
H010203A15
123
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
860.-
H010303A15
133
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,150.-
H010403A15
143
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,440.-
H010503A15
153
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,720.-
H010603A15
163
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,020.-
H010703A15
173
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,310.-
H010803A15
183
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,610.-
H020203A15
223
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,190.-
H020303A15
233
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,480.-
H020403A15
243
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,850.-
H020503A15
253
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,160.-
H020603A15
263
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,500.-
H020703A15
2
73
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,790.-
H020803A15
2
83
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
3,340.-
H030303A15
3
33
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,890.-
H030403A15
3
43
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,230.-
H030503A15
3
53
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,580.-
H030603A15
3
63
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,970.-
H030703A15
3
73
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
3,330.-
H030803A15
3
83
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
3,690.-
H040403A15
4
4
3
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,630.-
H040503A15
4
53
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
3,040.-
H040603A15
4
63
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
3,480.-
H040703A15
4
73
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
3,820.-
H040803A15
4
83
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
4,240.-
H050503A15
5531.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
3,460.-
H050603A15
5631.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
3,920.-
H050703A15
5731.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
3,450.-
H050803A15
5831.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
4,790.-
H060603A15
6631.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
4,390.-
H060703A15
6731.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
4,680.-
H060803A15
6831.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
5,130.-
H070703A15
7731.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
5,400.-
H070803A15
7831.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
6,590.-
H080803A15
8831.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
6450.-
ใส่ตะกร้า
Back to content