ใบเสนอราคา กระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 3 เมตร, ตา(pitch) 1x1 เซนติเมตร, ไม่มีฝาปิด - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคา กระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 3 เมตร, ตา(pitch) 1x1 เซนติเมตร, ไม่มีฝาปิด

สินค้า > กระชังอวน
รหัส
กระชัง
(CODE)
ขนาด (เมตร)ตา
(เซนติเมตร)

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนินการซื้อ
กว้างยาวสูง/ลึก
H010103A11131x1ไม่มีฝาปิด
630.-
H010203A1
1231x1
ไม่มีฝาปิด
960.-
H010303A1
1331x1
ไม่มีฝาปิด
1,280.-
H010403A1
1431x1
ไม่มีฝาปิด
1,600.-
H010503A1
1531x1
ไม่มีฝาปิด
1,920.-
H010603A1
1631x1
ไม่มีฝาปิด
2,250.-
H010703A1
1731x1
ไม่มีฝาปิด
2,570.-
H010803A1
1831x1
ไม่มีฝาปิด
2,900.-
H020203A1
2231x1
ไม่มีฝาปิด
1,330.-
H020303A1
2331x1
ไม่มีฝาปิด
1,650.-
H020403A1
2431x1
ไม่มีฝาปิด
2,060.-
H020503A1
2531x1
ไม่มีฝาปิด
2,400.-
H020603A1
2631x1
ไม่มีฝาปิด
2,780.-
H020703A1
2
731x1
ไม่มีฝาปิด
3,100.-
H020803A1
2
831x1
ไม่มีฝาปิด
3,490.-
H030303A1
3
331x1
ไม่มีฝาปิด
2,100.-
H030403A1
3
431x1
ไม่มีฝาปิด
2,480.-
H030503A1
3
531x1
ไม่มีฝาปิด
2,870.-
H030603A1
3
631x1
ไม่มีฝาปิด
3,300.-
H030703A1
3
731x1
ไม่มีฝาปิด
3,700.-
H030803A1
3
831x1
ไม่มีฝาปิด
4,110.-
H040403A1
4
4
31x1
ไม่มีฝาปิด
2,930.-
H040503A1
4
531x1
ไม่มีฝาปิด
3,380.-
H040603A1
4
631x1
ไม่มีฝาปิด
3,820.-
H040703A1
4
731x1
ไม่มีฝาปิด
4,250.-
H040803A1
4
831x1
ไม่มีฝาปิด
4,720.-
H050503A1
5531x1
ไม่มีฝาปิด
3,850.-
H050603A1
5631x1
ไม่มีฝาปิด
4,360.-
H050703A1
5731x1
ไม่มีฝาปิด
4,840.-
H050803A1
5831x1
ไม่มีฝาปิด
5,330.-
H060603A1
6631x1
ไม่มีฝาปิด
4,880.-
H060703A1
6731x1
ไม่มีฝาปิด
5,200.-
H060803A1
6831x1
ไม่มีฝาปิด
5,710.-
H070703A1
7731x1
ไม่มีฝาปิด
6,000.-
H070803A1
7831x1
ไม่มีฝาปิด
6,560.-
H080803A1
8831x1
ไม่มีฝาปิด
7,170.-
Back to content