ใบเสนอราคา กระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 2 เมตร, ตา(pitch) 1.5x1.5 เซนติเมตร, มีฝาปิด - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคา กระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 2 เมตร, ตา(pitch) 1.5x1.5 เซนติเมตร, มีฝาปิด

สินค้า > กระชังอวน
รหัส
กระชัง
(CODE)
ขนาด (เมตร)ตา
(เซนติเมตร)

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนินการซื้อ
กว้างยาวสูง/ลึก
H010102A15C1121.5x1.5มีฝาปิด
450.-
H010202A15C
1221.5x1.5
มีฝาปิด
690.-
H010302A15C
1321.5x1.5
มีฝาปิด
920.-
H010402A15C
1421.5x1.5
มีฝาปิด
1,170.-
H010502A15C
1521.5x1.5
มีฝาปิด
1,400.-
H010602A15C
1621.5x1.5
มีฝาปิด
1,630.-
H010702A15C
1721.5x1.5
มีฝาปิด
1,870.-
H010802A15C
1821.5x1.5
มีฝาปิด
2,110.-
H020202A15C
2221.5x1.5
มีฝาปิด
990.-
H020302A15C
2321.5x1.5
มีฝาปิด
1,280.-
H020402A15C
2421.5x1.5
มีฝาปิด
1,580.-
H020502A15C
2521.5x1.5
มีฝาปิด
1,880.-
H020602A15C
2621.5x1.5
มีฝาปิด
2,170.-
H020702A15C
2
721.5x1.5
มีฝาปิด
2,470.-
H020802A15C
2
821.5x1.5
มีฝาปิด
2,770.-
H030302A15C
3
321.5x1.5
มีฝาปิด
1,640.-
H030402A15C
3
421.5x1.5
มีฝาปิด
1,990.-
H030502A15C
3
521.5x1.5
มีฝาปิด
2,350.-
H030602A15C
3
621.5x1.5
มีฝาปิด
2,700.-
H030702A15C
3
721.5x1.5
มีฝาปิด
3,060.-
H030802A15C
3
821.5x1.5
มีฝาปิด
3,420.-
H040402A15C
4
4
21.5x1.5
มีฝาปิด
2,420.-
H040502A15C
4
521.5x1.5
มีฝาปิด
2,830.-
H040602A15C
4
621.5x1.5
มีฝาปิด
3,240.-
H040702A15C
4
721.5x1.5
มีฝาปิด
3,660.-
H040802A15C
4
821.5x1.5
มีฝาปิด
4,080.-
H050502A15C
5521.5x1.5
มีฝาปิด
3,310.-
H050602A15C
5621.5x1.5
มีฝาปิด
3,780.-
H050702A15C
5721.5x1.5
มีฝาปิด
4,260.-
H050802A15C
5821.5x1.5
มีฝาปิด
4,740.-
H060602A15C
6621.5x1.5
มีฝาปิด
4,320.-
H060702A15C
6721.5.x1.5
มีฝาปิด
4,660.-
H060802A15C
6821.5x1.5
มีฝาปิด
5,180.-
H070702A15C
7721.5x1.5
มีฝาปิด
5,450.-
H070802A15C
7821.5x1.5
มีฝาปิด
5,050.-
H080802A15C
8821.5x1.5
มีฝาปิด
6,710.-
ใส่ตะกร้า
Back to content