ใบเสนอราคา กระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 2 เมตร, ตา(pitch) 1.5x1.5 เซนติเมตร, ไม่มีฝาปิด - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคา กระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 2 เมตร, ตา(pitch) 1.5x1.5 เซนติเมตร, ไม่มีฝาปิด

สินค้า > กระชังอวน
รหัส
กระชัง
(CODE)
ขนาด (เมตร)ตา
(เซนติเมตร)

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนินการซื้อ
กว้างยาวสูง/ลึก
H010102A15112
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
430.-
H010202A15
122
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
640.-
H010302A15
132
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
860.-
H010402A15
142
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,080.-
H010502A15
152
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,280.-
H010602A15
162
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,500.-
H010702A15
172
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,710.-
H010802A15
182
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,930.-
H020202A15
222
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
900.-
H020302A15
232
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,150.-
H020402A15
242
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,400.-
H020502A15
252
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,650.-
H020602A15
262
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,900.-
H020702A15
2
72
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,160.-
H020802A15
2
82
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,410.-
H030302A15
3
32
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,440.-
H030402A15
3
42
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,720.-
H030502A15
3
52
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,010.-
H030602A15
3
62
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,300.-
H030702A15
3
72
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,590.-
H030802A15
3
82
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,880.-
H040402A15
4
4
2
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,050.-
H040502A15
4
52
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,380.-
H040602A15
4
62
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,700.-
H040702A15
4
72
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,890.-
H040802A15
4
82
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
3,360.-
H050502A15
552
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,740.-
H050602A15
562
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
3,110.-
H050702A15
572
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
3,470.-
H050802A15
582
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
3,840.-
H060602A15
662
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
3,510.-
H060702A15
672
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
3,690.-
H060802A15
682
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
4,100.-
H070702A15
772
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
4,350.-
H070802A15
782
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
4,790.-
H080802A15
882
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
5,270.-
ใส่ตะกร้า
Back to content