ใบเสนอราคา กระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 2 เมตร, ตา(pitch) 1x1 เซนติเมตร, ไม่มีฝาปิด - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคา กระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 2 เมตร, ตา(pitch) 1x1 เซนติเมตร, ไม่มีฝาปิด

สินค้า > กระชังอวน
รหัส
กระชัง
(CODE)
ขนาด (เมตร)ตา
(เซนติเมตร)

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนินการซื้อ
กว้างยาวสูง/ลึก
H010102A11121x1ไม่มีฝาปิด
480.-
H010202A1
1221x1
ไม่มีฝาปิด
720.-
H010302A1
1321x1
ไม่มีฝาปิด
960.-
H010402A1
1421x1
ไม่มีฝาปิด
1,200.-
H010502A1
1521x1
ไม่มีฝาปิด
1,430.-
H010602A1
1621x1
ไม่มีฝาปิด
1,670.-
H010702A1
1721x1
ไม่มีฝาปิด
1,910.-
H010802A1
1821x1
ไม่มีฝาปิด
2,150.-
H020202A1
2221x1
ไม่มีฝาปิด
1,000.-
H020302A1
2321x1
ไม่มีฝาปิด
1,280.-
H020402A1
2421x1
ไม่มีฝาปิด
1,560.-
H020502A1
2521x1
ไม่มีฝาปิด
1,840.-
H020602A1
2621x1
ไม่มีฝาปิด
2,120.-
H020702A1
2
721x1
ไม่มีฝาปิด
2,400.-
H020802A1
2
821x1
ไม่มีฝาปิด
2,680.-
H030302A1
3
321x1
ไม่มีฝาปิด
1,600.-
H030402A1
3
421x1
ไม่มีฝาปิด
1,920.-
H030502A1
3
521x1
ไม่มีฝาปิด
2,240.-
H030602A1
3
621x1
ไม่มีฝาปิด
2,560.-
H030702A1
3
721x1
ไม่มีฝาปิด
2,880.-
H030802A1
3
821x1
ไม่มีฝาปิด
3,200.-
H040402A1
4
4
21x1
ไม่มีฝาปิด
2,280.-
H040502A1
4
521x1
ไม่มีฝาปิด
2,650.-
H040602A1
4
621x1
ไม่มีฝาปิด
3,010.-
H040702A1
4
721x1
ไม่มีฝาปิด
3,370.-
H040802A1
4
821x1
ไม่มีฝาปิด
3,740.-
H050502A1
5521x1
ไม่มีฝาปิด
3,050.-
H050602A1
5621x1
ไม่มีฝาปิด
3,460.-
H050702A1
5721x1
ไม่มีฝาปิด
3,860.-
H050802A1
5821x1
ไม่มีฝาปิด
4,270.-
H060602A1
6621x1
ไม่มีฝาปิด
3,900.-
H060702A1
6721x1
ไม่มีฝาปิด
4,100.-
H060802A1
6821x1
ไม่มีฝาปิด
4,560.-
H070702A1
7721x1
ไม่มีฝาปิด
4,840.-
H070802A1
7821x1
ไม่มีฝาปิด
5,330.-
H080802A1
8821x1
ไม่มีฝาปิด
5,860.-
ใส่ตะกร้า
Back to content