ใบเสนอราคา กระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 1 เมตร, ตา(pitch) 1x1 เซนติเมตร, มีฝาปิด - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคา กระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 1 เมตร, ตา(pitch) 1x1 เซนติเมตร, มีฝาปิด

สินค้า > กระชังอวน
รหัส
กระชัง
(CODE)
ขนาด (เมตร)ตา
(เซนติเมตร)

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนินการซื้อ
กว้างยาวสูง/ลึก
H010101A1C1111x1มีฝาปิด
360.-
H010201A1C
1211x1
มีฝาปิด
520.-
H010301A1C
1311x1
มีฝาปิด
700.-
H010401A1C
1411x1
มีฝาปิด
860.-
H010501A1C
1511x1
มีฝาปิด
1,040.-
H010601A1C
1611x1
มีฝาปิด
1,200.-
H010701A1C
1711x1
มีฝาปิด
1,380.-
H010801A1C
1811x1
มีฝาปิด
1,480.-
H020201A1C
2211x1
มีฝาปิด
730.-
H020301A1C
2311x1
มีฝาปิด
980.-
H020401A1C
2411x1
มีฝาปิด
1,200.-
H020501A1C
2511x
มีฝาปิด
1,470.-
H020601A1C
2611x1
มีฝาปิด
1,680.-
H020701A1C
2
711x1
มีฝาปิด
1,900.-
H020801A1C
2
811x1
มีฝาปิด
2,100.-
H030301A1C
3
311x1
มีฝาปิด
1,250.-
H030401A1C
3
411x1
มีฝาปิด
1,530.-
H030501A1C
3
511x1
มีฝาปิด
1,860.-
H030601A1C
3
611x1
มีฝาปิด
2,130.-
H030701A1C
3
711x1
มีฝาปิด
2,370.-
H030801A1C
3
811x1
มีฝาปิด
2,610.-
H040401A1C
4
4
11x1
มีฝาปิด
1,950.-
H040501A1C
4
511x1
มีฝาปิด
2,280.-
H040601A1C
4
611x1
มีฝาปิด
2,630.-
H040701A1C
4
711x1
มีฝาปิด
3,010.-
H040801A1C
4
811x1
มีฝาปิด
3,400.-
H050501A1C
5511x1
มีฝาปิด
2,650.-
H050601A1C
5611x1
มีฝาปิด
3,150.-
H050701A1C
5711x1
มีฝาปิด
3,620.-
H050801A1C
5811x1
มีฝาปิด
4,130.-
H060601A1C
6611x1
มีฝาปิด
3,770.-
H060701A1C
6711x1
มีฝาปิด
3,990.-
H060801A1C
6811x1
มีฝาปิด
4,500.-
H070701A1C
7711x1
มีฝาปิด
4,720.-
H070801A1C
7811x1
มีฝาปิด
5,310.-
H080801A1C
8811x1
มีฝาปิด
5,860.-
ใส่ตะกร้า
Back to content