ใบเสนอราคา กระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 1 เมตร, ตา(pitch) 1.5x1.5 เซนติเมตร, มีฝาปิด - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคา กระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 1 เมตร, ตา(pitch) 1.5x1.5 เซนติเมตร, มีฝาปิด

สินค้า > กระชังอวน
รหัส
กระชัง
(CODE)
ขนาด (เมตร)ตา
(เซนติเมตร)

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนินการซื้อ
กว้างยาวสูง/ลึก
H010101A15C1111.5x1.5มีฝาปิด
320.-
H010201A15C
1211.5x1.5
มีฝาปิด
460.-
H010301A15C
1311.5x1.5
มีฝาปิด
630.-
H010401A15C
1411.5x1.5
มีฝาปิด
770.-
H010501A15C
1511.5x1.5
มีฝาปิด
930.-
H010601A15C
1611.5x1.5
มีฝาปิด
1,080.-
H010701A15C
1711.5x1.5
มีฝาปิด
1,240.-
H010801A15C
1811.5x1.5
มีฝาปิด
1,330.-
H020201A15C
2211.5x1.5
มีฝาปิด
650.-
H020301A15C
2311.5x1.5
มีฝาปิด
880.-
H020401A15C
2411.5x1.5
มีฝาปิด
1,080.-
H020501A15C
2511.5x1.5
มีฝาปิด
1,320.-
H020601A15C
2611.5x1.5
มีฝาปิด
1,510.-
H020701A15C
2
711.5x1.5
มีฝาปิด
1,710.-
H020801A15C
2
811.5x1.5
มีฝาปิด
1,890.-
H030301A15C
3
311.5x1.5
มีฝาปิด
1,120.-
H030401A15C
3
411.5x1.5
มีฝาปิด
1,370.-
H030501A15C
3
511.5x1.5
มีฝาปิด
1,670.-
H030604A15C
3
611.5x1.5
มีฝาปิด
1,910.-
H030701A15C
3
711.5x1.5
มีฝาปิด
2,130.-
H030801A15C
3
811.5x1.5
มีฝาปิด
2,340.-
H040401A15C
4
4
11.5x1.5
มีฝาปิด
1,750.-
H040501A15C
4
511.5x1.5
มีฝาปิด
2,050.-
H040601A15C
4
611.5x1.5
มีฝาปิด
2,360.-
H040701A15C
4
711.5x1.5
มีฝาปิด
2,700.-
H040801A15C
4
811.5x1.5
มีฝาปิด
3,060.-
H050501A15C
5511.5x1.5
มีฝาปิด
2,380.-
H050601A15C
5611.5x1.5
มีฝาปิด
2,830.-
H050701A15C
5711.5x1.5
มีฝาปิด
3,250.-
H050801A15C
5811.5x1.5
มีฝาปิด
3,710.-
H060601A15C
6611.5x1.5
มีฝาปิด
3,390.-
H060701A15C
6711.5x1.5
มีฝาปิด
3,590.-
H060801A15C
6811.5x1.5
มีฝาปิด
4,050.-
H070701A15C
7711.5x1.5
มีฝาปิด
4,240.-
H070801A15C
7811.5x1.5
มีฝาปิด
4,770.-
H080801A15C
8811.5x1.5
มีฝาปิด
5,270.-
ใส่ตะกร้า
Back to content