ใบเสนอราคา กระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 1 เมตร, ตา(pitch) 1.5x1.5 เซนติเมตร, ไม่มีฝาปิด - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคา กระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 1 เมตร, ตา(pitch) 1.5x1.5 เซนติเมตร, ไม่มีฝาปิด

สินค้า > กระชังอวน
รหัส
กระชัง
(CODE)
ขนาด (เมตร)ตา
(เซนติเมตร)

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนินการซื้อ
กว้างยาวสูง/ลึก
H010101A151111.5x1.5ไม่มีฝาปิด305.-ใส่ตะกร้า
H010201A15
121
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
430.-
H010301A15
131
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
570.-
H010401A15
141
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
700.-
H010501A15
151
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
980.-
H010601A15
161
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
840.-
H010701A15
171
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,110.-
H010801A15
181
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,250.-
H020201A15
221
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
600.-
H020301A15
231
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
870.-
H020401A15
241
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
950.-
H020501A15
251
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,130.-
H020601A15
261
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,300.-
H020701A15
2
71
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,480.-
H020801A15
2
81
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,660.-
H030301A15
3
31
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
990.-
H030401A15
3
41
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,200.-
H030501A15
3
51
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,420.-
H030601A15
3
61
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,620.-
H030701A15
3
71
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,840.-
H030801A15
3
81
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,060.-
H040401A15
4
4
1
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,450.-
H040501A15
4
51
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,710.-
H040601A15
4
61
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,960.-
H040701A15
4
71
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,210.-
H040801A15
4
81
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,460.-
H050501A15
551
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
1,990.-
H050601A15
561
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,280.-
H050701A15
571
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,570.-
H050801A15
581
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,860.-
H060601A15
661
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,610.-
H060701A15
671
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
2,740.-
H060801A15
681
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
3,060.-
H070701A15
771
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
3,240.-
H070801A15
781
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
3,660.-
H080801A15
881
1.5x1.5
ไม่มีฝาปิด
4,060.-
Back to content