ใบเสนอราคากระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 1 เมตร, ตา(pitch) 1x1 เซนติเมตร, ไม่มีฝาปิด - กระชัง ปลา-กบ

เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย ระชังเลี้ยงปลา-ก
เราคือ ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย กระชังปลา-กบ
เราคื ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรู
กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ บ่อปลาสำเร็จรูป กระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  กระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูปกระชังบกสำหรับเลี้ยงกบบ่อปลาสำเร็จรูปกระบะเลี้ยงจิ้งหรีด

Go to content

ใบเสนอราคากระชังอวน ตาข่ายไนลอน ลึก 1 เมตร, ตา(pitch) 1x1 เซนติเมตร, ไม่มีฝาปิด

สินค้า > กระชังอวน
รหัส
กระชัง
(CODE)
ขนาด (เมตร)ตา
(เซนติเมตร)

ฝาปิด

ราคา (บาท)

ดำเนินการซื้อ
กว้างยาวสูง/ลึก
H010101A11111x1ไม่มีฝาปิด340.-ใส่ตะกร้า
H010201A1
1211x1
ไม่มีฝาปิด
480.-ใส่ตะกร้า
H010301A1
1311x1
ไม่มีฝาปิด
640.-ใส่ตะกร้า
H010401A1
1411x1
ไม่มีฝาปิด
780.-ใส่ตะกร้า
H010501A1
1511x1
ไม่มีฝาปิด
940.-ใส่ตะกร้า
H010601A1
1611x1
ไม่มีฝาปิด
1,090.-ใส่ตะกร้า
H010701A1
1711x1
ไม่มีฝาปิด
1,240.-
H010801A1
1811x1
ไม่มีฝาปิด
1,390.-
H020201A1
2211x1
ไม่มีฝาปิด
670.-
H020301A1
2311x1
ไม่มีฝาปิด
870.-
H020401A1
2411x1
ไม่มีฝาปิด
1,060.-
H020501A1
2511x
ไม่มีฝาปิด
1,260.-
H020601A1
2611x1
ไม่มีฝาปิด
1,450.-
H020701A1
2
711x1
ไม่มีฝาปิด
1,650.-
H020801A1
2
811x1
ไม่มีฝาปิด
1,850.-
H030301A1
3
311x1
ไม่มีฝาปิด
1,100.-
H030401A1
3
411x1
ไม่มีฝาปิด
1,340.-
H030501A1
3
511x1
ไม่มีฝาปิด
1,580.-
H030601A1
3
611x1
ไม่มีฝาปิด
1,810.-
H030701A1
3
711x1
ไม่มีฝาปิด
2,050.-
H030801A1
3
811x1
ไม่มีฝาปิด
2,290.-
H040401A1
4
4
11x1
ไม่มีฝาปิด
1,620.-
H040501A1
4
511x1
ไม่มีฝาปิด
1,900.-
H040601A1
4
611x1
ไม่มีฝาปิด
2,180.-
H040701A1
4
711x1
ไม่มีฝาปิด
2,460.-
H040801A1
4
811x1
ไม่มีฝาปิด
2,740.-
H050501A1
5511x1
ไม่มีฝาปิด
2,220.-
H050601A1
5611x1
ไม่มีฝาปิด
2,540.-
H050701A1
5711x1
ไม่มีฝาปิด
2,860.-
H050801A1
5811x1
ไม่มีฝาปิด
3,180.-
H060601A1
6611x1
ไม่มีฝาปิด
2,900.-
H060701A1
6711x1
ไม่มีฝาปิด
3,050.-
H060801A1
6811x1
ไม่มีฝาปิด
3,400.-
H070701A1
7711x1
ไม่มีฝาปิด
3,600.-
H070801A1
7811x1
ไม่มีฝาปิด
4,070.-
H080801A1
8811x1
ไม่มีฝาปิด
4,520.-ใส่ตะกร้า
Back to content